آرشیو روزانه: ۱۸ تیر, ۱۴۰۳

آیا مصرف Semaglutide شما را در معرض خطر کوری ناگهانی قرار می‌دهد؟

eyes

تحقیقات جدید، ارتباط بالقوه‌ای را میان داروی semaglutide (موجود در داروهای Ozempic و Wegovy) با یک بیماری چشمی نادر به نام NAION نشان داده است. این بیماری که می تواند منجر به کوری ناگهانی شود، به دلیل کمبود جریان خون در عصب بینایی ایجاد می گردد. اگرچه این مطالعه به طور قطعی، رابطه علت و معلولی بین دارو و بیماری …

بیشتر بخوانید »